Verkort Ardenio logo Een hoofdletten A met daar achter een knipperende cursor

Soms helpt het om iets van een andere kant te bekijken.

Ardenio brengt vraagstukken rondom IT en informatiemanagement op een gestructureerde manier in kaart, zodat u betere keuzes kunt maken.

Diensten

Ardenio wil organisaties helpen om grip te krijgen op hun informatie- en ICT-middelen. Daarbij is te denken aan de volgende activiteiten:

  • Projectleiding met kennis van techniek en oog voor adoptie door de organisatie.
  • Structureren van de lopende projecten door het inventariseren van doel, kosten en baten.
  • Verbeteren van de ICT-beheerprocessen zodat de kosten van ICT transparanter worden.
  • Ontwikkelen van een ICT-visie ten aanzien van toepassingen en processen.
  • Inventarisatie van informatie in de organisatie en de waarde die deze informatie kan hebben.

Doelgroep

Ardenio richt zich op dienstverlenende organisaties met een omvang van 25 tot 150 personen die een gemiddelde complexiteit kennen in hun informatievoorziening. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn:

  • Brancheorganisaties zoals het Verbond van Verzekeraars of GGD GHOR Nederland. Deze organisatie verlenen diensten aan hun leden.
  • Stichtingen zoals Stichting Openbare Bibliotheek Gouda of Opleidings- en Ontwikkelfondsen. Deze organisaties verlenen maatschappelijke diensten.

Deze organisaties kenmerken zich doorgaans door een sterke focus op het eigen vakgebied.

Over Ardenio

Foto van Maarten Wijnen-Meijer

Ardenio is opgericht door Maarten Wijnen-Meijer. Maarten is zes jaar informatieĀ­manager en ICT-teamleider geweest bij een grote brancheverenigingen, het Verbond van Verzekeraars. Daarvoor was hij actief als IT-adviseur. Sinds twee jaar is hij opnieuw adviseur.

Maarten denkt mee, is goed in staat de voor zijn opdracht benodigde informatie te verzamelen, is analytisch en nauwgezet, en beschikt over een goede pen om resultaten, in tekst of visueel, helder en besluitrijp te presenteren.

Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht (Informatiemanagement) en Delft TopTech (Master of IT management). Waar nodig kan hij terugvallen op zijn netwerk van specialisten, bijvoorbeeld om details te achterhalen over juridische aspecten of specialistische technische zaken.

Lees meer over Maarten op LinkedIn logo.

Referenties

Verbond van Verzekeraars
Logo van het Verbond van Verzekeraars
Ardenio adviseert over de vernieuwing van de kerntoepassingen van het Verbond, zoals de publieke website, het ledennet, het relatiebeheer en de interne kantoorautomatisering. Tevens is Ardenio verantwoordelijk voor de selectie en implementatie van een nieuwe telefonie-oplossing.
Kamer van Koophandel
Logo van de Kamer van Koophandel
In opdracht van Mitopics heeft Ardenio een bestek opgesteld voor een nieuw HR-systeem, dat de Kamer in staat moet stellen de kwaliteit van het personeelsbestand te verhogen. Onderdeel hiervan waren gebruikersinterviews en procesbeschrijvingen.
GGD GHOR Nederland
Logo van GGD GHOR Nederland
Ardenio is verantwoordelijk voor een project voor centrale gegevensuitwisseling met JGZ-organisaties. Dit vereist afstemming met interne leveranciers, JGZ-organisaties en leveranciers van JGZ-organisaties.

Contact

Ardenio
Oosthaven 23 2801PC Gouda
maarten@ardenio.nl 06 47 1771 97